Læring i fellesskap

Få opplæringstilskudd, registrer timene deres her:

Alle musikkgrupper som er medlem i en av våre medlemsorganisasjoner, kan få tilskudd til opplæring.