Læring i fellesskap

Registrer deg i vår nye portal

Her kan du logge inn i portalen for å registrere deg som søker og søke tilskudd til opplæring.

OBS ved første gangs registrering skal du oppgi hvilket lokallag du søker tilskudd på vegne av - det vil si at du skal oppgi navnet på bandet, koret, orkesteret m.m. som du registrerer for.

Nyheter