Nyheter  Onsdag 13. september 2023

- Flerkulturelle barn som skal inkluderes i musikklivet må møtes av rollemodeller

I forbindelse med at Samspill International Music Network meldte seg inn i Musikkens studieforbund tok vi en prat med daglig leder, Siri Kvambe.

Siri Kvambe Samspill music

Siri Kvambe har vært daglig leder for Samspill International Music Network siden 2013

Samspill har i et tiår jobbet med å gi et musikktilbud i asylmottak. De siste årene har Musikkens studieforbund gitt tilskudd til denne musikkopplæringen gjennom deres samarbeidspartner JM Norway. Som nyinnmeldt medlem kan de nå også få muligheten til å få tilskudd selv.

– Det er så viktig for barn og unge i asylmottak å få besøk av musikere fra en kultur de har et forhold til og som snakker et språk de forstår, derfor det er så frustrerende at det er vanskelig å få finansiert dette godt nok.

Samspill får, på tross av sine 25 år, lite offentlige tilskudd til organisasjonen, men de får til mye allikevel.

– Jeg er veldig stolt av studiet vi har fått etablert på Norges musikkhøgskole: Kulturelt mangfold i musikkundervisningen. Der kan musikkstudenter lære hovrdan de skal møte denne målgruppen når de skal undervise. Det er et kjempeviktig tema som skulle vært gjort noe med for lenge siden.

Rollemodell

Medlemmene i Samspill er internasjonale musikere som lett går under radaren i norsk musikkliv. Samspills misjon er å løfte dem fram.

– De har jo selv kommet hit som flyktning eller ny i Norge, og den erfaringen de har med dette er så verdifull og den brukes altfor lite, sier hun tydelig engasjert.

– Vil du inkludere flerkulturelle barn og unge i musikklivet så er terskelen mye lavere om læreren har lignende bakgrunn som dem selv, utrolig at ikke flere skjønner det.

Kvambe snakker seg varm om temaet men understreker at for organisasjonen er det minst like viktig å sørge for at det arrangeres konserter og fins spillesteder hvor disse musikerne kan få jobb og vise seg fram.

– Altfor få har opplevd en konsert med de utrolige flinke internasjonale musikerene vi har her i Norge.

Om Samspill International Music Network

Samspill er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. Formålet er å fremm mangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse.

I 25 år har de hjulpet utøvere med bakgrunn fra 80 forskjellige land

Om Musikk i mottak

Prosjektet tilbyr et rom hvor barn og unge på asylmottak kan få oppleve mestring, sosialt samhold og utvikling i en hverdag som ellers i stor grad er preget av passivitet, venting og usikkerhet. Når vi i tillegg involverer musikere med egne erfaringer fra mottak eller som innvandrere til Norge, gir vi prosjektet et ytterligere løft og relevans.