Norsk sangerforum - Å lære av konserter

Gjennom prosjektet ønsker vi å konkretisere læringselementene knyttet til konserter, samt tydeliggjøre læringsutbyttet av konserten.