Norsk sangerforum - Den lyttende korsangeren

Norsk sangerforum har utviklet et opplegg for gehørtrening som alle korsangere kan bruke hjemme, enten på eget initiativ eller som en del av «hjemmeleksen» dirigenten gir korsangerne sine. Opplegget baserer seg ikke på at brukerne kan noter, men at man lærer noen viktige musikalske begreper som f.eks. navn på intervaller.

«Den lyttende korsangeren» er tilgjengelig på Norsk sangerforums nettside.