JM Norway – Taktskifte

Taktskifte host 21 Mona Ulriche Schanche

Gjennom prosjektet Taktskifte har JM Norway jobbet med å rekruttere ungdom med minoritetsbakgrunn inn i styrer og råd i kulturlivet.

Taktskifte kursprogram høst 2021 var det første av tre planlagte kurs som ble gjennomført høst 2021 og vår 2022. Hver kursrekke varte i 4 uker med 1 helgesamling inkludert overnatting og 3 kvelder med workshop påfølgende uker. Hver runde ble avsluttet med en nettverkskveld med presentasjone og samtaler mellom deltakere og aktører fra kulturlivet. JM Norway fulgte opp deltakere som ønsket fremtidige verv via telefonsamtaler og arbeidet med deres CV, biografi og hjalp til med å sende søknader til utlyste verv.

Det ble rekruttert totalt 36 deltakere over de tre kursene. Eksempler på organisasjoner som har hjulpet med rekruttering er AKKS, Agenda X, Deichman Holmlia og Fellesverket Røde Kors. JM Norway har vært fysisk til stede og rekruttert i deres «åpen dag»-kvelder samt vært på besøk og pratet med de unge under aktivitetskveldene. De var også på besøk hos Nordic Black Express som er Nordic Black Theaters teaterskole for ungdom med minoritetsbakgrunn hvor de fikk rekruttert 4 deltakere. I Fellesverket fikk de rekruttert 4 deltakere gjennom sosiale medier og jungeltelegrafen og besøk. Dette kombinert med innsats i egne sosiale medier resulterte i en så stor forespørsel at de måtte gjøre et utvalg og heller tilby tilby de resterende om påmelding til de neste rundene igjen.