Korpsnett Norge – Arvesølv

Om prosjektet skriver Korpsnett Norge:

Vi har etablert en arbeidsgruppe med formål å kartlegge både glemte norske korpskomponister, forlag som ikke finnes lenger, arkiver som kan ha originalverk liggende i opprinnelig form osv. Konklusjonen er at det finnes enorme mengder glemt, norskskrevet korpsmusikk, og av det materialet er det plukket ut 10 verk som det er aktuelt å få renskrevet og tilgjengeliggjort i både original form og tilpasset for moderne besetninger.

Jørn Fossheim er engasjert for å gjøre jobben med å utarbeide kritiske utgaver av de første verkene i original form. Arbeidet tar tid, men er i ferd med å bli sluttført for Heinrich Ahls "Variasjoner for fagott og blåseorkester". Dette er trolig et av de aller første verkene skrevet for korps i Norge - datert til 1843. I tillegg er arbeidet med å renskrive Adolf Hansens originale korpsversjon av hans Romance Op. 123 - solo for kornett, i tillegg til Friedrich August Reissigers Fantasie over norske melodier nr. 3, og Marsj nr. 9 av Davidsen instrumentert av Reissiger. En annen sentral komponist på listen er Ole Hjellemo. Arbeidet med verkene er ikke fullført, siden det er svært omfattende og tidkrevende å gjøre verkene lesbare og forståelige, men vi er i ferd med å komme i mål med de første verkene i originalversjon.

Det arbeides med måter å tilgjengeliggjøre både originalutgaver og tilpassede utgaver for moderne besetninger slik at korpsene kan ta materialet i bruk igjen.