Norges Korforbund - Notelyst

Støtte til lystbetont noteopplæring i kor. I dette prosjektet vil vi utvikle materiell som gjør det mulig for kordirigenter å undervise notelære på en måte som måte som gjør det lystbetont for korsangerne. Materiellet skal være visuelt, praksis-orientert (knyttes opp mot sang-aktiviteten i koret) og digitalt tilgjengelig på alle slags enheter ogegnet for presentasjon. Vi vil også legge inn spill-aktige elementer der deltakerne kan teste sine kunnskaper på en morsom måte. Distribusjon av informasjons- og veiledningsmateriell vil være en del av prosjektet.