Akershus musikkråd - Konserten en god læringsarena.

Vi ønsker å utvikle et opplæringsverktøy/metode og studiemateriell for band. Vi vil ta utgangspunkt i konserten/spillejobben som arena for læring. Vi ønsker å involvere profesjonelle utøvende musikere og coacher som konsulenter i et arbeid som vil handle om å analysere nøkkelaspekter rundt en vellykket konsert/spillejobb. Gjennom dette arbeidet kan vi definere de avgjørende faktorene som skal til for at man gjennomfører en vellykket spillejobb, og man kan jobbe for å rendyrke disse elementene i øverommet, og sikre stabile og gode opptredener på kommende konserter.