Korpsnett Norge – Musikalsk ledelse

I forbindelse med Lyngdalskursene ble det gjennomført et lederkurs med innslag av musikalsk ledelse, men også andre forhold rundt det å være ung leder.

Kurset inneholdt følgende temaer innenfor musikalsk ledelse / undervisningspraksis:

 • Dirigering: planlegge og gjennomføre timer for kursdeltakere på spillekurs i grunnleggende taktering.
 • Marsjering: planlegge og gjennomføre timer for kursdeltakere på spillekurs i grunnleggende marsjering.
 • Rytme og puls: bidra til å utvikle, øve inn og framføre et Stomp-stykke sammen med spillekursdeltakere.


I tillegg ble det gjennomført opplegg for planlegging og gjennomføring opplæring innenfor temaene logistikk og tilrettelegging.

 • Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter.
 • Kartlegging av aktivitetsmuligheter i området der kurset skal foregå.
 • Romfordeling deltakere og ledere.
 • Fordeling og klargjøring av rom for undervisning med vekt på egnethet i forhold til gruppestørrelser, akustikk og tilgang til teknisk utstyr.
 • Etablering og bemanning av kurskontor.
 • Planlegging og gjennomføring av matservering i samarbeid med kurssted.
 • Publisere bilder og film fra spillekurs og sosiale aktiviteter på sosiale medier.
 • Bistå instruktørene med praktisk organisering av noter og annet undervisningsmateriell.
Korpsnett Musikalsk ledelse2 Amalie Faerovik