Unntak for trioer

Dersom man er en gruppe på tre musikere/sangere som ikke utgjør en del av et større ensemble, men står på egne musikalske føtter, er det unntak for kravet om fire deltakere.

Det vil med andre ord si at egne øvelser for ulike stemmegrupper i for eksempel et kor fremdeles må ha minst fire deltakere for å få tilskudd.

Som trio, derimot, kan man søke tilskudd uten andre forbehold enn at man velger en av studieplanene for Opplæring i samspill i trio, eller Opplæring i sang i trio, istedetfor f.eks. studieplanen Samspill i band som før også var dekkende for trioer.

Adobe Stock trio