Ressursside for saksbehandlere

Dette er interne sider for saksbehandlere hvor oppdatert informasjon og veiledningsmateriell forløpende blir publisert.

Innlogging til saksbehandlersiden: https://eapply.studieforbund.no/

Frist stikkprøver 2021: 26. januar 2022 kl. 23.59.
Skjema for stikkprøvekontroll

Personvernerklæring for felles tilskuddsportal