Ressursside for saksbehandlere

Dette er interne sider for saksbehandlere hvor oppdatert informasjon og veiledningsmateriell forløpende blir publisert.

Innlogging til saksbehandlersiden: https://eapply.studieforbund.no/

TESTBASE

Testbasen er nyttig for opplæring og utforsking.
Innlogging gjøres her:

Ekstern:

https://vofo-test-ekstern.eapply.no/

Intern:

https://vofo-test-intern.eapply.no/

Brukernavn: vofotest@innovit.no

Passord: Samnemnda1932

Når du har logget inn må du finne og klikke på ditt eget navn under listen over interne brukere. Dersom du ikke finner navnet ditt der send epost til msf@musikk.no så vil vi ta det videre.

I denne testversjonen er det kun disse studieplanene som kan velges:

Samspill i band, grunnleggene nivå

Samspill i band, videregående nivå

Samspill i band, fordypning

Introduksjonskurs band

Personvernerklæring for felles tilskuddsportal