Ressursside for saksbehandlere

Dette er interne sider for saksbehandlere hvor oppdatert informasjon og veiledningsmateriell forløpende blir publisert.

Frist for innlevering av stikkprøvekontroll våren 2022: Onsdag 7. september.

Innlogging til saksbehandlersiden: https://eapply.studieforbund.no/


Personvernerklæring for felles tilskuddsportal