Ressursside for saksbehandlere

Dette er interne sider for saksbehandlere hvor oppdatert informasjon og veiledningsmateriell fortløpende blir publisert.

Stikkprøver

Frist for innlevering av stikkprøvekontroll høsten 2022:
Dato er ikke satt

Alle kurs med sluttdato i 2022 skal være ferdig saksbehandlet når stikkprøveskjema sendes inn.

Hvert semester skal fylkesledd i MSF gjennomføre en stikkprøvekontroll av 1 % av ordinære kurs, minst to kurs pr. semester.

Det skal utføres bilagskontroll av minst ett innsendt (eksternt) kurs med ekstra tilskudd (TRT/PRIO). Dokumentasjon lastes opp på kurset.

Innlogging til saksbehandlersiden: https://eapply.studieforbund.no


Personvernerklæring for felles tilskuddsportal