Ressursside for saksbehandlere

Dette er interne sider for saksbehandlere hvor oppdatert informasjon og veiledningsmateriell fortløpende blir publisert.

Stikkprøver


Frist for innlevering av stikkprøvekontroll for kurs våren 2024
: Torsdag 5. september.


Lenke til stikkprøveskjema (Jotform)


Alle kurs som skal utbetales høsten 2024 skal være ferdig saksbehandlet når stikkprøveskjema sendes inn.

Hvert semester skal fylkesledd i MSF gjennomføre en stikkprøvekontroll av 1 % av ordinære kurs, minst to kurs pr. semester.

Det skal utføres bilagskontroll av minst ett innsendt (eksternt) kurs med ekstra tilskudd (TRT/PRIO/Landsomfattende). Dokumentasjon lastes opp på kurset.

For sjekk av medlemstilknytning: Felles dokumenter --> 01 Forvaltning --> Medlemsorg_Lister

Innlogging til saksbehandlersiden: https://eapply.studieforbund.no


Personvernerklæring for felles tilskuddsportal