Våre medlemsorganisasjoner

Se hvilke organisasjoner som er medlem i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.
Organisasjonenes regionledd er tilsluttet våre regionledd/fylkesmusikkråd, og de lokale musikkrådene i kommunene er etablert for organisasjonenes lokale lag.