Norsk Viseforum - På nett med ukulele

Ukulele er instrumentet i sterkest vekst for tiden. Det er et lavterskelinstrument som også kan styrke rekrutteringen til andre musikkinstrumenter som f.eks. gitar. Norsk Viseforum ønsker med dette prosjektet at Musikkens studieforbund skal komme seg «På nett med ukulele» for å legge til rette for de mulighetene dette vil føre med seg innenfor opplæring og rekruttering til musikklivet.

Stine Lindseth er ukulist og utdannet musikkpedagog som leder Oslo Ukuleleorkester og er
frilans ukuleleinstruktør. Hun ønsker å utforske mulighetene i e-læring for å gjøre ukulelekursene mer effektive og
uavhengige av deltakernes geografiske plassering. Hun har tidligere prøvd seg litt fram med
e-læring, men får nå en mulighet til å utforske dette mer. I rapporten til nedlasting kan man lese om hvordan kurset ble gjennomført, hvilke tekniske løsninger som ble valgt i facebooks modul for sosial læring. Her er det også tips til utstyr og oppsett for en god livestream. Det er gjort vurderinger av interaksjonsmuligheter og muligheter for digitale fellesskap. Det helle oppsummeres med fordeler og ulemper av å undervise på nett.