Norsk Viseforum - På nett med ukulele

Ukulele er instrumentet i sterkest vekst for tiden. Det er et lavterskelinstrument som også kan styrke rekrutteringen til andre musikkinstrumenter som f.eks. gitar. Norsk Viseforum ønsker med dette prosjektet at Musikkens studieforbund skal komme seg «På nett med ukulele» for å legge til rette for de mulighetene dette vil føre med seg innenfor opplæring og rekruttering til musikklivet.

Stine Lindseth er ukulist og utdannet musikkpedagog som leder Oslo Ukuleleorkester og er
frilans ukuleleinstruktør. Hun ønsker å utforske mulighetene i e-læring for å gjøre ukulelekursene mer effektive og
uavhengige av deltakernes geografiske plassering. Hun har tidligere prøvd seg litt fram med
e-læring, men får nå en mulighet til å utforske dette mer. Hennes erfaringer vil sammenfattes i en rapport hvor den digitale plattformen evalueres og hun vil komme med anbefalinger av videre arbeid innenfor e-læring og ukulele.