Som medlem av BandOrg kan dere få tilskudd fra Musikkens studieforbund

Har du tenkt over at bandøvinger er opplæring? Er dere over 14 år kan dere få utbetalt 45 kr per time med opplæring!

Etter registrering sjekker vi at dere har gyldig medlemskap i BandOrg før vi godkjenner dere som søkere.

OBS - Når dere registrerer dere må dere registrere BANDET i feltet "Organisasjon" og BandOrg i feltet "Medlemsorganisasjon".

Dere må søke om tilskuddet før dere starter opp for semesteret. Se hvordan i videoen under.

carpool_bakfra
Spill av video

Når semesteret er omme må dere rapportere hvor mange timer dere faktisk øvde og hvilke bandmedlemmer som var tilstede på hvilke øvinger.