Som medlem av BandOrg kan dere få tilskudd fra Musikkens studieforbund

Har du tenkt over at bandøvinger er opplæring? Er dere fire eller flere i bandet (Unntak for trioer) over 14 år kan dere få utbetalt 45 kr per time med opplæring!

Etter registrering sjekker vi at dere har gyldig medlemskap i BandOrg før vi godkjenner dere som søkere.

OBS - Når dere registrerer dere må dere registrere BANDET i feltet "Organisasjon" og BandOrg i feltet "Medlemsorganisasjon".

Dere må søke om tilskuddet før dere starter opp for semesteret. Se hvordan i videoen under.

carpool_bakfra
Spill av video

Når semesteret er omme må dere rapportere hvor mange timer dere faktisk øvde og hvilke bandmedlemmer som var tilstede på hvilke øvinger.