Som medlem av BandOrg kan dere få opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund

Har du tenkt over at bandøvinger er opplæring? Er dere 4 eller flere i bandet over 14 år, kan dere få utbetalt 45 kr per time med opplæring!

For å få opplæringstilskudd må dere registrere dere i Studieforbundenes tilskuddsportal.

Etter registrering sjekker vi at dere har gyldig medlemskap i BandOrg før vi godkjenner dere som søkere.

Dere må søke om tilskuddet før dere starter opp for semesteret. Se hvordan i denne videoen.

OBS - Når dere registrerer dere må dere registrere BANDET i feltet "Organisasjon" og BandOrg i feltet "Medlemsorganisasjon".

carpool_bakfra
Spill av video

Når semesteret er omme må dere rapportere hvor mange timer dere faktisk øvde og hvilke bandmedlemmer som var tilstede på hvilke øvinger.