Norsk Bluesunion – Rekruttering av unge voksne

Norsk Bluesunion har fått gjennomført en utredning av hvordan organisasjonen kan rekruttere flere unge voksne generelt og kvinner spesielt.

Bakgrunn: Norsk Bluesunion har gjennom de siste årene sett en nedgang i andelen yngre i organisasjonen. Spesielt ser vi at andelen av kvinner har gått ned.

Utredningen er ment som et forprosjekt til strategiutvikling og utforming av tiltak for å rekruttere unge voksne både som artister, men også i organisasjonen generelt, samt bedre kjønnsbalansen.