AKKS kurskompendium

AKKS har utviklet et kompendium som vil være et viktig ledd i kvalitetssikringen av kursvirksomheten for alle sine avdelinger, instruktører og deltagere på kurs.