Hva er timer med lærer?

I Musikkens studieforbund har vi to ulike timesatser for kurstilskudd: én for timer med lærer, og én for timer uten lærer. Har kurset lærer gir det en høyere timesats.

Hva er en lærer?

For at kurset skal få tilskudd til timer med lærer, må det ha en lærer som oppfyller disse kriteriene:

  • Har en avtale med arrangøren om pedagogisk tilrettelegging og løpende undervisning på kurset.
  • Innehar utdanning eller god realkompetanse innenfor kursemnet.
  • Har ansvar for å forberede og gjennomføre det faglige innholdet ved hver samling

Kurs uten lærer

Noen kurs gjennomføres uten lærer. Det kan likevel være en person som leder samlingen, men det faglige utbyttet er her et resultat av en felles innsats fra alle deltakere.

Eksempler på kurs uten lærer:

  • Samspill som ledes av en av deltakerne i bandet/ensemblet.
  • Stemmegruppeøvelser som ledes av en som er ordinær deltaker på fellesøvelsene.

Se informasjon i studieplanen

Alle kurs med opplæringstilskudd må følge en godkjent studieplan. I de fleste av våre studieplaner står det beskrevet krav til lærer, og om de normalt gjennomføres med eller uten lærer. Studieplanene finner du her.

Adobe Stock 80304044