Musikk fra livets begynnelse - Pedagogisk materiell til språkopplæring

MLB vil utvikle en e-bok til bruk i språkopplæring. Det å lære seg norsk språk er helt sentralt forinkludering og god integrering. Vi vil vise hvordan musikk, rytme og bevegelse kan brukes somverktøy i språkopplæringen. Til alle sanger og regler knyttes det praktiske øvelser med bevegelse og aktivitet, tilpasset barnas utviklingsnivå. Musikkaktivitetene spilles også inn på videoer som linkes til e-boka. E-boka skal være praktisk og enkel å ta i bruk, uansett faglig bakgrunn.

Det pedagogiske opplegget utarbeides av musikkpedagogene Bente Bogen, Siv Kristin Palm og Torny Høgberg, som alle har rytmikkutdanning fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH).

Det er en sterk forbindelse mellom motorikk og språk, og rytmikkinspirert undervisning gir derfor god drahjelp i språkopplæringen.