Norsk sangerforum - Tilpasset opplæring for sosial inkludering i kor

Prosjektet skal gi verktøy til kursarrangører som driver opplæring i korsang. Verktøyene skal gjøre det enklere for arrangørene å drive tilrettelagt musikkopplæring for deltagere med særskilte behov.