Norsk sangerforum - Tilpasset opplæring for sosial inkludering i kor

Norsk sangerforum har i dette prosjektet utviklet en e-bok for kor om inkludering og tilpasset opplæring.

Målet med boken er «rett og slett å hjelpe sanggrupper og kor å gjenkjenne
diskriminering og å oppmuntre til å inkludere mennesker med særskilte behov for
tilrettelegging».

E-boken er tilgjengelig for alle og kan lastes ned fra Norsk sangerforums nettside.