Er gruppeøvelser timer med lærer?

Kor, korps, storband og lignende ensembler har ofte egne gruppeøvelser i tillegg til fellesøvelsene. Fellesøvelsene gjennomføres som regel som timer med lærer, men for stemme-/instrumentgruppene er dette litt annerledes.

Dette gjelder for eksempel egne øvelser for korets tenorgruppe, korpsets trompetgruppe, eller storbandets kompgruppe.

Disse timene føres som timer uten lærer, med mindre de ledes av dirigenten/læreren på fellesøvelsene eller en innleid ekstern person. Det vil si at en vanlig deltaker på fellesøvelsene ikke kan registreres som lærer på gruppeøvelsene.

Aktuelle eksempler

Hvis det er f.eks. fire ulike gruppeøvelser samtidig og dirigenten er innom alle øvelsene:
I slike tilfeller kan én av gruppene registrere alle timene med lærer. De øvrige tre gruppene registreres som timer uten lærer.

Hvis dirigenten er tilstede på én gruppe den ene uka og en annen gruppe uka etter:
I slike tilfeller føres øvelsene der dirigenten var tilstede som timer med lærer på hvert enkelt kurs. Øvelsene der dirigenten ikke var tilstede føres som timer uten lærer.


For mer generell informasjon om timer med lærer kan du lese her.

Gruppeovelser