Norges Korforbund - Brubyggerkor og kor som åpner opp.

I dette prosjektet vil vi gjøre to ting: 1) Lage en veileder og en studieplan for brubyggerkor der kormedlemmer fra flere ulike land møtes og får en introduksjon til det å synge i kor. 2) Lage en veileder til vanlige kor om hvordan de skal få nye nordmenn som medlemmer og hvordan de skal få dem til å trives i koret. I del 1 av prosjektet ønsker vi å involvere Oslo Internasjonale Kvinnekor og Sveriges Körforbund som begge har viktige erfaringer å bidra med. Sveriges Körforbund har et lignende prosjekt der de jobber med å spre konseptet The Rockin Potts (https://www.facebook.com/therockinpots/) til andre deler av Sverige. Dagsangerne på Sagene er at annet kor vi ønsker å hente erfaringer fra.