Ung i Kor - Organisasjonsopplæring (UKO)

Prosjektet tok sikte på ei ny organisering av Ung i Kor Organisasjonsopplæring (UKO), med en bredere pedagogisk vinkling, nøye utarbeidede og detaljerte fagplaner, samt ei organisasjonsopplæring med tilbud til alle aldersgruppene som Ung i Kor favner (opptil 26 år). Opplæringa skal inneholde tema som grunnleggende organisasjonskunnskap, arrangementsplanlegging, frivillig arbeid, økonomi, lederskap og styrearbeid

Prosjektets mål er at deltagerne skal få de verktøyene de trenger for å være aktive frivillige, kunne ta på seg verv og organisatoriske oppgaver – både i sine egne kor, i Ung i Kor sin organisasjon, men også innenfor det frivillige musikkliv og i organisasjonslivet forøvrig.

Det har nå blitt ferdigstilt helt reviderte fagplaner for Ung Leder, mens det fortsatt jobbes med en pilot for gjennomføring av Ung Stemme som skal settes i verk i løpet av våren 2024. Det første kullet med Ung Leder etter re-organiseringen er i gang fra og med høsten 2023.

Les mer om prosjektet på Ung i Kors nettsider.