Styret i Musikkens studieforbund

Perioden 8.mai 2021 - mai 2023:

Styreleder:

Liv Bakke Kvinlog (Norsk Viseforum)

Nestleder:

Tore Kloster (Norsk sangerforum)

Styremedlemmer:

Aksel Dalmo Tollåli (Ung i Kor)

Bjørgulv Borgundvaag (Norsk Viseforum)

Jonas Høgseth (ansattes representant, fra Møre og Romsdal musikkråd)

Eirin Lien (vara for hovedtillitsvalgt)

Varamedlemmer:

Jo Tandrevold (BandOrg)

Torunn R. Rue (FolkOrg)