Buskerud musikkråd – Plugg inn – lyd ut: Hvordan koble opp et sanganlegg

IMG 9235

Er du med i et kor, korps eller orkester og har opplevd på en øvelse at det ikke var folk til stede som kunne koble opp anlegget? Da er du ikke alene, og dette har Buskerud musikkråd forsøkt å gjøre noe med. De har nå lansert kursopplegget og veilederen «Plugg inn – lyd ut: hvordan koble opp et sanganlegg»

Målgruppen er deltakere i kor og korps, eventuelt andre musikkgrupper som ønsker å ta i bruk sanganlegg på øvelser. Målet er at flere av utøverne i fritidsmusikklivet skal kunne være komfortable med å koble opp og få lyd i et sanganlegg. I tillegg kan opplegget brukes som en introduksjon til teknisk kompetanse for arrangører, for eksempel ungdommer.

Du kan laste ned veilederen og finne mer informasjon om kurset på Buskerud musikkråds nettsider.