Slik endrer du kontaktperson for laget ditt

Skal en ny person overta søknads- og rapporteringsansvar for opplæringstilskudd? Se her:

Hvilken medlemsorganisasjon tilhører laget ditt?

Norges Korforbund

Som medlem i Norges Korforbund bruker dere Korportalen på Norges Korforbunds nettsider for å endre kontaktperson og registrere nye kurs. Følg denne lenken for å komme til Norges Korforbunds portal.

Alle andre medlemsorganisasjoner

Se eventuelt veiledning: Endre kontaktperson i portalen

– I søknadsportalen kan du legge til nye kontaktpersoner/brukere ved å

1. klikke på Administrer organisasjon i menyen på venstre side.

2. Klikk på Administrer brukerkontoer.

3. Så velger du Inviter ny bruker og skriver inn navn og e-postadresse til den nye kontaktpersonen.

4. En e-post blir nå sendt til den nye kontaktpersonen, med en aktiveringslenke som personen må klikke på for å aktivere sin bruker.

Husk å markere for Administrator slik at den nye kontaktpersonen får alle rettigheter i systemet.

Rollen som standard bruker gir brukeren mulighet til å søke om tilskudd, og rapportere for sine egne søknader. Rollen administrator gir brukeren mulighet til å se og rapportere for alle lagets søknader, samt invitere nye brukere til laget.

Hvis du ikke lenger skal ha noen rolle i systemet selv går du til Administrer brukerkontoer kan du klikke deg inn på din egen bruker og endre status fra aktiv til inaktiv. Den nye administratoren kan også gjøre det for deg.