Personvernerklæring

Musikkens studieforbund forvalter flere tilskuddsordninger på vegne av det offentlige. Viktigst av disse er kursstøtte etter Voksenopplæringsloven til frivillige lag i våre medlemsorganisasjoner.
Musikkens studieforbund har implementert det nye GDPR-lovverket i våre forvaltningsrutiner.

Personvern i Musikkens studieforbund
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor frivillige lag og medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter, samt for å ivareta vårt ansvar som forvalter av statlige tilskuddsordninger. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til msf@musikk.no

E-post og kontaktskjema
Du kan sende e-post til oss. Vi har rutiner for å slette eposter som ikke lenger er nødvendig å arkivere. Husk allikevel at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.
Kontaktskjema
for lag som søker kurstilskudd saksbehandles av Musikkens studieforbunds fylkesledd (fylkesmusikkrådet) i det fylket der kurset skal foregå. Fylkesleddet behandler innsendte opplysninger i tråd med GDPR-bestemmelsene.

Når du søker kurstilskudd
Når du registrerer et kurs for å få kurstilskudd etter Voksenopplæringsloven må du oppgi personlig informasjon som navn, fødselsår, adresse og kontonummer, i tillegg til informasjon om kurset. Dette er informasjon studieforbundet har plikt til å innhente og lagre etter pålegg fra statlige myndigheter. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha for å kunne vurdere søknaden og/eller utbetale innvilget kurstilskudd. Personopplysningene knyttet til kursadministrasjon og kursdeltakere lagres i studieforbundenes felles datasystem KursAdmin.

Kort om KursAdmin og personvern
:
Formålet med databehandlingen i KursAdmin er å tilby et kursadministrasjonsverktøy (programvare) til kursarrangører, lærere og andre faglig ansvarlige. I kursverktøyet kan den enkelte bruker registrere opplysninger om sine kurs og deltakere, samt få tilbakemeldinger fra studieforbundet. Studieforbundet og underleverandører behandler opplysningene i tråd med dette formålet.
Sikkerhetsmessig er KursAdmin et lukket system. Opplysningene er bare tilgjengelig for brukere med en rolle tildelt av studieforbundet, som er tilknyttet studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet. Ved overføring av data over internett benyttes krypterte tilkoblinger. Musikkens studieforbund ivaretar sikkerheten til alle brukerkontoer i KursAdmin ved å generere et sikkert, unikt passord, ikke dele påloggingsinformasjon med uvedkommende og sørge for stengt tilgang til systemet når en person slutter eller ikke lenger har rollen som kursansvarlig i sitt lag.

Bruk og oppbevaring av personopplysninger knyttet til kurs
Musikkens studieforbund bruker kun personopplysninger fra KursAdmin til lovlige og lovpålagte formål (saksbehandle kurssøknader og -rapporter, kontrollere gjennomførte kurs i tråd med lov og forskrifter, utbetale kurstilskudd). Studieforbundet er av staten pålagt å lagre innhentede kursopplysninger i KursAdmin i 10 år etter kursavslutning.

Nyhetsbrev

Som medlemsorganisasjon hos oss, samarbeidspartner, søker til en av tilskuddsordningene, deltager i kurs mv kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-post-adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Påmelding til møter og arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på møter og arrangementer i vår regi. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.