Personvernerklæring

Musikkens studieforbund forvalter flere tilskuddsordninger på vegne av det offentlige. Viktigst av disse er kursstøtte etter Voksenopplæringsloven til frivillige lag i våre medlemsorganisasjoner. Musikkens studieforbund har implementert det nye GDPR-lovverket i våre forvaltningsrutiner.

Personvern i Musikkens studieforbund
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor frivillige lag og medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter, samt for å ivareta vårt ansvar som forvalter av statlige tilskuddsordninger. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretær. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til msf@musikk.no

E-post
Du kan sende e-post til oss. Vi har rutiner for å slette eposter som ikke lenger er nødvendig å arkivere. Husk allikevel at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Når du søker kurstilskudd
Når du skal registrere et kurs for å få kurstilskudd etter Voksenopplæringsloven må du først registrere deg som kontaktperson for laget ditt i studieforbundenes tilskuddsportal med navn, telefonnummer og e-postadresse. Som kontaktperson for laget kan du bli kontaktet av Musikkens studieforbund, eller et av våre regionledd, i forbindelse med spørsmål eller viktig informasjon knyttet til registrering av kurs.

Personopplysninger ved registrering/rapportering av kurs
Når du rapporterer et kurs i portalen må du oppgi navn, kjønn, fødselsår og postnummer for alle deltakere. Du må også oppgi navn på kursets lærer. Dette er informasjon studieforbundet har plikt til å innhente og lagre etter pålegg fra statlige myndigheter. Studieforbundet er av staten pålagt å lagre innhentede kursopplysninger i fem år etter kursavslutning. Registrerte personopplysninger bruker vi kun til følgende formål:

  • Vurdere søknaden/rapporten
  • Utføre nødvendige kontroller

Merk at alle registrerte opplysninger kan bli gjenstand for kontroll, som betyr at du selv, kursets lærer eller andre registrerte deltakere kan bli kontaktet i forbindelse med kontroll av kurset.

Om studieforbundenes tilskuddsportal
Personopplysningene knyttet til kursadministrasjon og kursdeltakere lagres i studieforbundenes felles tilskuddsportal som eies av Voksenopplæringsforbundet (Vofo). Les deres personvernerklæring for tilskuddsportalen her: https://vofo.no/om-vofo/personvernerklaering/personvernerklaering-for-felles-tilskuddsportal/

Personopplysninger registrert i forbindelse med kurstilskudd fra Musikkens studieforbund er ikke synlige for de andre studieforbundene eller andre kursarrangørene som bruker løsningen,

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Vi benytter Google Analytics for at vi skal kunne analysere aktiviteten på nettstedet vårt, og på bakgrunn av dette, optimalisere nettstedet for våre brukere. Google bruker informasjonskapsler(cookies) for å hente informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Oversikt over cookies

Navn Formål Lagringstid Mottaker

CRAFT_CSRF_TOKEN

Sikkerhet

Slettes etter avsluttet besøk

Musikkens studieforbund

rc::c

Sikkerhet

Slettes etter avsluttet besøk

Google

_ga

Statistikk

2 år

Musikkens studieforbund

_gat

Statistikk

1 dag

Musikkens studieforbund

_gid

Statistikk

1 dag

Musikkens studieforbund

collect

Statistikk

1 dag

Google

Nyhetsbrev
Alle kan melde seg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-post-adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Påmelding til møter og arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på møter, webinarer og andre arrangementer i vår regi. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.