Opplæringstilskudd

Alle tilskudd søkes gjennom vår portal.

Klikk her for å komme til vår veiledningsside for opplæringstilskudd.

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring. Her ser du en oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

  1. Minimum fire timers varighet totalt
  2. Minimum fire deltakere, inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder. (Unntak for trioer)
  3. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.
  5. Opplæringen skal være offentlig kunngjort og åpen for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Alle godkjente kurs kunngjøres gjennom VOFOs kurstatistikk.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer. Søknad sendes i vår søknadsportal før planlagt startdato.

Tilretteleggingstilskudd

Hvis dere har deltakere med særskilt behov for tilrettelegging, og har ekstra kostnader i forbindelse med dette, kan du søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere har spørsmål knyttet til dette.

Prioriterte emner

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd.

Tilskudd til landsomfattende kurs

Det er kun våre nasjonale medlemsorganisasjoner som kan søke på Tilskudd til landsomfattende kurs. For å få tilskudd må kurs være planlagt for deltakere fra flere deler av landet og arrangeres av en nasjonal medlemsorganisasjon, eller deres regionledd. Kursene må også oppfylle de formelle kravene til opplæring over her.

Dispensasjon i forbindelse med frafall grunnet pandemi

Dersom noen deltakere faller av i løpet av kursperioden og antallet som fullfører blir færre en fire, må dette forklares i rapportskjema inne i portalen.