Krafttak for sang & Norsk Viseforum - Internasjonal sangstund

Gjennom å lære et internasjonalt repertoar bestående av blant annet norske viser, popballader, norske og afrikanske folketoner, fillippiske svisker og iransk rap, ble øvingene både varierte og artige. Koret ble sammensveiset og fellesskapet vokste frem gjennom mye humor, noen språklige misforståelse, oppklaringer, og ikke minst, dyp konsentrasjon og engasjement i møte med det musikalske repertoaret.

Koret tok form i samarbeid med Nygård Skole og Bergen Kommune. Prosjektet ble ledet av sangpedaog Marion Rodgers Løseth på oppdrag fra Norsk Viseforum.