Krafttak for sang & Norsk Viseforum - Syng sammen!

Syng sammen. Krafttak for sang (KFS) ønsker sammen med Norsk Viseforum og Bergen og Vaksdal kommune starte opp et pilotprosjekt der etniske nordmenn og flerkulturelle synger sammen. Repertoaret vil være en blanding av norske viser/ tradisjonssanger og sanger fra de flerkulturelle deltakernes hjemland, og det vil fokuseres på mestring, kulturutveksling og språkutvikling. Gjennom sine nasjonale nettverk ønsker Krafttak for sang og Norsk viseforum å spre et kvalitetssikret tilbud ut til et større antall brukere etter pilotperiodens slutt.