Musikk i fengsel og frihet

Med musikk som kulturelt verktøy bidrar vi til at soningsdømte tilbakeføres til samfunnet

Logo vegg lav

Musikk i fengsel og frihet (Miff) har siden 1991 gitt musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1), med videre musikkopplæring og samspill etter løslatelsen (trinn 2). Våre deltakere får tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet (trinn 3).

Vi ønsker alle velkommen og det er ikke nødvendig å ha spilt før.Miff er et landsomfattende tilbud med støtte fra Justisdepartementet/Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og kursstøtte gjennom studieforbundet.

Vårt mål er å integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, med musikk som kulturelt verktøy. Vi samarbeider med og følger opp våre brukere både inne i fengsel og i et langtidsperspektiv etter soningen.

I 2019 gir Miff musikktilbud ved flesteparten av landets soningsanstalter, I tillegg har vi rusfrie tilbud om band, samspill, musikkproduksjon og kor/sang på 13 arenaer under ettervernet.

Se www.musikkifengselogfrihet.no for mer informasjon