Søknadsskjema inkludering sommerskoler 2022

Alle arrangører av sommerkurs/sommerskoler i 2022 med medlemskap i Musikkens studieforbund kan søke på denne ordningen.

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Friplasser til flyktninger og eventuelt foreldre/verger i forbindelse med deltakelse på sommerkurs.
  • Utstyrsbehov for disse deltakerne.


Det skal sendes inn ett søknadsskjema per sommerkurs.

Sbs logo 2 kopi