Prioriterte emner

Hva er Prio-tilskudd?

Prio-tilskudd er et ekstratilskudd som kan søkes på sammen med opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund

Hvem kan søke?

Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd.

Hvilke kriterier må oppfylles?

Musikkens studieforbund vedtar hvert år spesielle satsningsområder som er særs viktig for musikklivet.

Kurs innenfor disse satsingsområdene kan gis høyere tilskudd.

Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd.

Med bakgrunn i Musikkens studieforbunds strategi- og handlingsplan er følgende satsingsområder vedtatt for 2024:

Emner:

  • Kurs med en sterk grad av musikalsk nyskaping
  • Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler
  • Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse
  • Tiltak rettet mot rekruttering og inkludering
  • Skolering av tillitsvalgte og politisk interessearbeid
  • Kurs innenfor teori, gehør og notelære

Kurs som er tildelt støtte fra ordningen for landsomfattende kurs kan ikke tildeles midler fra ordningen med prioriterte emner.

Hvordan søker man?

Det kreves egen søknad og rapportering av prioriterte kurs:

  • I vår søknadsportal fyller du ut søknadsskjemaet for «Tilskudd til kurs med prioritert emne (PRIO)2024». Du søker om opplæringstilskudd og prioritert tilskudd i samme skjema.
  • Ved rapportering må du oppgi utgifter til kurset. Du leverer rapport for opplæringstilskudd og prioritert tilskudd i samme skjema.
  • Alle søknader sendt før oppstart vil bli vurdert, men på grunn av lengre saksbehandlingstid for denne ordningen anbefaler vi at du sender inn søknad for kurset minst tre måneder før planlagt oppstart dersom mulig.

Prioriteringene mellom satsingsområdene og tilskuddet til det enkelte prioriterte kurs vedtas av styret i fylkesmusikkrådet.

Klikk på «Logg inn / registrer deg» for å komme til vår søknadsportal.

Logg inn / registrer deg