Prioriterte emner

Musikkens studieforbund vedtar hvert år spesielle satsningsområder som er særs viktig for musikklivet.

Kurs innenfor disse satsingsområdene kan gis høyere tilskudd.

Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd.

Med bakgrunn i Musikkens studieforbunds strategi- og handlingsplan er følgende satsingsområder vedtatt for 2021:

Emner:

  • Kurs med en sterk grad av musikalsk nyskaping
  • Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler
  • Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse
  • Tiltak rettet mot integrering og inkludering
  • Skolering av tillitsvalgte og politisk interessearbeid

Kurs som er tildelt støtte fra ordningen for landsomfattende kurs kan ikke tildeles midler fra ordningen med prioriterte emner.

Det kreves egen søknad og rapportering av prioriterte kurs:

  • I vår søknadsportal fyller du ut søknadsskjemaet for «Tilskudd til kurs med prioritert emne (PRIO) våren 2021». Du søker om opplæringstilskudd og prioritert tilskudd i samme skjema.
  • Ved rapportering må du oppgi utgifter til kurset. Du leverer rapport for opplæringstilskudd og prioritert tilskudd i samme skjema.

Prioriteringene mellom satsingsområdene og tilskuddet til det enkelte prioriterte kurs vedtas av styret i fylkesmusikkrådet.