Norske Kulturarrangører – Kræsjkurs for arrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) lanserer et nytt e-læringskurs for ferske arrangører.

Det nye e-læringskurset, Kræsjkurs for arrangører, er utviklet for å gi deg som arrangørspire grunnleggende forståelse for stegene du må gjennom når du planlegger og avvikler arrangementer. I tillegg får du noen nyttige verktøy til arbeidet. Gjennom kurset får du en enkel innføring i noen av de viktigste komponentene av et vellykket arrangement. Kurset er utviklet for å gi deg innblikk i sentrale begreper, aktører, funksjoner, prosesser og oppgaver knyttet til arrangementsplanlegging og -avvikling.

Les mer om kurset på NKAs nettsider.

For direkte tilgang til NKAs kursportal hvor Kræsjkursets moduler ligger kan du klikke her.