Ung kirkesang – Barnekor med poesi og bevegelse

Ung kirkesang har i dette prosjektet skrevet og utgitt boka «Barnekor med poesi og bevegelse»

Ung kirkesang barnekor med poesi og bevegelse

Boka «Barnekor med poesi og bevegelse» ble utgitt i oktober 2022 på Ung kirkesang sitt forlag, Kirkesangforlaget. Randi Clausen Aarflot (red.), Pia Boysen og Margrete Enevold har utviklet boka som er et tilskudd til travle barnekorledere og musikklærere som trenger nyttrepertoar og tips til inspirerende innstuderingsmetoder. Boka baserer seg på de danske bøkene «Børnekor med poesi og bevegelse 1-5» som er utgitt av Dansk Sang, men den er tilpasset norske forhold. I tillegg er boka supplert med nytt repertoar.

Boka inneholder totalt 48 sanger med bred variasjon både tekstlig og musikalsk. Den inneholder rammesanger, sanger om årstidene, høytidene, vennskap m.m., og sangene er relevante både i verdslige og sakrale barne- og ungdomskor. Med utgangspunkt i musikkenog tekstene er det utviklet forslag til innstuderingsmetoder og korte idekataloger til hver sats. Dette er ideer som springer ut fra de treforfatternes praktiske arbeid med barnekor. Flere av satsene har også over­ og understemmer på solmisasjon. I tillegg til sangene ogmetodene, er det utformet korte fagtekster for å utdype metodikken og ideene ytterligere.

Et utvalg av sangene og metodene fra boka ble presentert på kurs 29. - 30. oktober 2022, og 34personer deltok. Pia Boysen og Randi Clausen Aarflot ledet kurset begge dagene. Det er planlagt flere kurs i 2023.