Norsk sangerforbund - Digitalisering av korhåndboka