Nyheter  Torsdag 26. oktober 2023

Økning i alle sjangre – men fortsatt litt å gå på

Utviklingen er den samme for de aller fleste store sjangrene – det ble gjennomført flere timer i 2023 enn i 2022, men fortsatt litt færre enn i 2019. En sjanger skiller seg imidlertid ut.

Utvikling kor 1

Våren 2023 gjennomførte korene betydelig flere timer enn i 2022, og nesten like mange som i 2019.

Ingen varig skade av pandemien?

Kor er den sjangeren med klart flest øvingstimer blant Musikkens studieforbunds medlemmer, med over dobbelt så mange timer som nummer to på lista – bandene. Ser man på de tre nevnte vårhalvårene ser kurven slik ut.

– Noe av dette er sommerskoler og seminarer, men for det aller meste er dette faste ukentlige øvingstimer gjennomført av korene rundt om i
landet, sier Sigbjørn Thomassen, rådgiver i Musikkens studieforbund.

Les også: Slik fordelte tilskuddet seg

– Det er gledelig å se at aktiviteten har økt fra 2022, og det skal bli spennende å se om den fortsetter oppover i tiden framover.

Flere millioner kroner i økning

Orkester storband trekkspill 1

Små endringer

Tre sjangre som ligger nokså jevnt med tanke på innrapportert aktivitetsnivå er trekkspillklubber, storband og orkestre.

– De har en økning fra i fjor, nivået er litt lavere enn før pandemien, men det er små utslag og mange tilfeldigheter kan spille inn.

Utvikling band

Bandene har en stigende kurve og skiller seg dermed noe ut fra resten av landskapet.

Stigende kurve

Samspill i band var den øvingsaktiviteten som i minst grad ble påvirket under pandemien, og pilen peker fortsatt oppover i 2023.

– Bandene skiller seg ut på flere måter. Isolert sett er et gjennomsnittlig band mindre stabilt over lengre tid, men selv om noen av dem oppløses kommer stadig det flere nye til. Det gir grunn til å tro at utviklingen vil fortsette i samme retning, men det vet vi mer om når vi gjør opp status på nyåret, avslutter Thomassen.