Nyheter  Tirsdag 24. oktober 2023

Flere millioner kroner i økning

- Langt fra å dekke behovet

Pengeregn over Norge

– Vi er glad for å kunne betale ut en så høy sum. Det kommer godt med for musikklivet i Norge. Dette fordeles på 2170 musikklag, fra Lindesnes Brass i sør til Longyearbyen storband i nord, sier Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund

– Samtidig så vet vi at det er så altfor lite. Det tilsvarer bare 8 000 kr i gjennomsnitt per lag, noe som langt fra dekker behovet. Opplæring koster, og er bærebjelken i driften av det frivillige musikklivet.

Slik fordelte tilskuddet seg

Opplæringstilskuddet for våren 2023 er høyere enn noen gang. Faktisk er økningen på hele 31% fra fjorårets utbetaling på 13,4 millioner.

– Denne økningen handler både om at musikklivet har fått opp aktiviteten, men også at vi har fått mer penger å fordele

Graf utvikling timetall var

Total ble det rapportert om 157 862 timer med musikkopplæring våren 2023. Dette er til og med litt over nivået for våren 2019.

Rekord

I 2022 sa Ludvig Claeson "Vi tror at med et helt semester uten restriksjoner vil nivået kunne nå gamle høyder", og han fikk rett.

Total ble det rapportert om 157 862 timer med musikkopplæring våren 2023. Dette er til og med litt over nivået for 2019, året før pandemien og dens restriksjoner.

Ikke alle er tilbake på 2019-nivå

Graf antall deltakere utvikling

Kun personer med over 75% frammøte teller som deltakere

Økning i deltakere

Grafen over viser at det er 7000 flere som har deltatt på musikkopplæring enn i 2022.

– På tross av at musikklivet i 2022 kunne ta opp igjen aktiviteten i februar så var det mange som ikke kom ordentlig tilbake til musikken. Det ser vi når vi nå får klarhet i hvor mange som satt på gjerdet dengang, det er gledelig å se at så mange har kommet tilbake, avslutter Claeson.