Nyheter  Tirsdag 19. mars 2024

Musikklivet vokser etter pandemien

- Utrolig bra at vi kommer ut av pandemien med det høyeste aktivitetsnivået noensinne

Stock nye hoyder redux

Såvidt over 300 000 timer med musikkopplæring er fasiten for 2023. Til sammenligning var korona-året 2021 nede i 186 225 timer.

– Dette er veldig gledelige tall. Pandemiens skadevirkning på vår del av musikklivet ser ikke ut til å være langvarig, sier Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund.

Rekordhøyt timetall gir også rekordhøy utbetaling. Totalt 34,8 millioner spres tynt utover 2233 lokale musikkforeninger som kor, viseklubber, korps og orkester.

Det øves som aldri før

– Forrige gang Norges musikkliv var i nærheten av lignende aktivitetsnivå var i 2018. Da var vi oppe i 295 000 timer, så dette er "all-time high" skryter Claesson fornøyd.

Studieforbundets oversikt viser at totalt 34,8 millioner kroner ble fordelt til 2233 musikkgrupper.

– Vi er glade for å kunne betale ut en så høy sum. Fra Lindesnes Brass i sør til Longyearbyen storband i nord kommer dette godt med for musikklivet i Norge, avslutter han.

Slik fordelte tilskuddet seg

2023: Hva økte mest?