Nyheter  Tirsdag 19. mars 2024

2023: Hva økte mest?

Trenden fra vårsemesteret har fortsatt gjennom hele 2023. I de aller fleste sjangre er det økt aktivitet. Men noen øker mer enn andre

Instrumenter

De fleste synger

Som alltid er korfeltet klart størst, både når det gjelder antall timer og antall deltakere. Hele 73% av alle registrerte deltakere i 2023 deltok i kor.

Deltakere 2023

Korene har også klart flest timer i «rekordåret» 2023, med totalt 158 738.

– Det er en solid økning fra 2022, men for korfeltet er det fortsatt så vidt lavere enn det forrige rekordåret som var 2018, sier Sigbjørn Thomassen, rådgiver i Musikkens studieforbund. Han mener det er grunn til å håpe på et enda høyere tall neste år.

– Det har vært en jevn økning siden bunnivået i 2020 så det skal bli spennende å se om den fortsetter inn i 2024, legger han til.

Korsang 18 22 23

Flere bandtimer enn noensinne

Det totale timetallet er høyere enn noen gang og mye av årsaken til det er bandene. Statistikken over øvingstimer for band bare fortsetter å vokse.

– Da tallene fra vårsemesteret var klare så vi at bandtimene lå an til å øke til et rekordhøyt tall. Nå har vi fasiten i hånd og den viser at det var nettopp slik det gikk.

Det er først og fremst i de store byene at tallene er høye, og Oslo alene står for over halvparten av timene med bandøvinger.

Band 18 22 23

Korpsene øker mest

Den største økningen fra forrige år er det imidlertid korpsene som står for, både i antall timer og antall deltakere.

Antall timer 2023 hovedomr

– Mange av landets korps er ikke medlem hos oss, så her sitter vi jo ikke med det fulle og hele bildet. Det er likevel tydelig at de korpsene som rapporterer til oss har økt sin aktivitet i større grad en tidligere, og faktisk i større grad enn øvrige sjangre i 2023.

Antall deltakere 2023 hovedomr