Nyheter  Tirsdag 19. mars 2024

Slik fordelte tilskuddet seg i 2023

Vi har delt ut 33 millioner kroner i opplæringstilskudd til våre medlemmer for 2023. Her kan du se hvordan tilskuddet fordelte seg geografisk og sjangermessig i 2023.

Sjanger/hovedområde

Korfeltet er fortsatt klart størst, etterfulgt av band.

Hovedområde Opplæringstilskudd

Kor / sang

Kr 19 376 068

Band

Kr 4 585 752

Storband / jazzensembler

Kr 1 929 179

Trekkspill / torader

Kr 1 568 368

Orkester

Kr 971 995

Korps

Kr 856 320

Ensembler / kammermusikk

Kr 486 442

Folkemusikk

Kr 478 950

Tilrettelagt opplæring

Kr 359 495

Dans

Kr 179 965

Annen opplæring

Kr 2471 571

Fylke

Våre medlemmer organiserte opplæring i 300 av landets 356 kommuner i 2023. Slik fordeler tilskuddet seg etter fylke i 2023.

Fylke Timer Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Samlet utbetaling

Agder

8 703,5

kr 1 062 148

kr 88 700

kr 1 150 848

Innlandet

21 275

kr 2 836 045

kr 81 191

kr 2 917 236

Møre og Romsdal

13 188,25

kr 1 522 769

kr 4100

kr 1 526 869

Nordland

12 788

kr 1 510 908

kr 5 508

kr 1 516 416

Oslo

64 650

kr 5 679 229

kr 86 609

kr 5 765 838

Rogaland

15 167,5

kr 1 892 146

kr 106 017

kr 1 998 163

Vestfold og Telemark

19 029,25

kr 2 235 418

kr 206 400

kr 2 441 818

Troms og Finnmark

15 400

kr 1 785 013

kr 72 000

kr 1 857 013

Trøndelag

36 392,75

kr 4 119 338

kr 38 000

kr 4 157 338

Vestland

40 358,75

kr 4 156 813

kr 44 820

kr 4 201 633

Viken

52 902,5

kr 6 413 428

kr 773 103

kr 7 186 531

Svalbard

453,5

kr 50 850

kr 0

kr 50 850