Nyheter  Tirsdag 11. april 2023

Slik fordelte tilskuddet seg i 2022

Vi har delt ut 26,2 millioner kroner i opplæringstilskudd til våre medlemmer for 2022. Her kan du se hvordan tilskuddet fordelte seg geografisk og sjangermessig i 2022

Sjanger/hovedområde

Korfeltet er fortsatt klart størst, etterfulgt av band.

Hovedområde Opplæringstilskudd

Kor / sang

Kr 15 677 342

Band

Kr 3 574 470

Storband / jazzensembler

Kr 1 496 025

Trekkspill / torader

Kr 1 262 475

Orkester

Kr 971 995

Korps

Kr 635 655

Ensembler / kammermusikk

Kr 402 560

Folkemusikk

Kr 390 695

Tilrettelagt opplæring

Kr 285 042

Dans

Kr 153 190

Annen opplæring

Kr 1 336 794

Fylke

Våre medlemmer organiserte opplæring i 298 av landets 356 kommuner i 2022. Slik fordeler tilskuddet seg etter fylke i 2022.

Fylke Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Samlet utbetaling

Agder

kr 826 860

kr 57 100

kr 883 960

Innlandet

kr 2 456 525

kr 61 892

kr 2 518 417

Møre og Romsdal

kr 1 185 542

kr 10 000

kr 1 195 542

Nordland

kr 1 225 215

kr 28 800

kr 1 254 015

Oslo

kr 4 222 632

kr 125 378

kr 4 348 010

Rogaland

kr 1 469 684

kr 118 278

kr 1 587 962

Vestfold og Telemark

kr 1 703 550

kr 260 300

kr 1 963 850

Troms og Finnmark

kr 1 433 728

kr 57 965

kr 1 491 693

Trøndelag

kr 3 249 899

kr 33 000

kr 3 282 899

Vestland

kr 3 349 822

kr 36 000

kr 3 385 822

Viken

kr 5 024 536

kr 492 884

kr 5 517 420

Svalbard

kr 38 250

kr 0

kr 38 250