Nyheter  Tirsdag 11. april 2023

Korfeltet fortsatt klart størst

Under pandemien så vi at det var korene det gikk mest utover. Derfor har de også en sterk økning for 2022 Korsang utgjorde totalt 54% av rapporterte timer fra frivillige musikklag for 2022.

Adobe Dirigent

Som i tidligere år er det korene som har rapportert både flest timer og flest deltakere. I 2022 utgjorde korsang en enda større andel av aktiviteten enn året før, og over halvparten av rapporterte timer totalt var fra korfeltet.

Slik fordelte våre «hovedområder» seg i 2022 sammenlignet med 2021:

Hovedomrade ift 2021

Ser man på hvilket av disse hovedområdene som samler flest deltakere er kor enda mer dominerende. Andelen naturlig nok enda større, da kor ofte har mange deltakere sammenlignet med andre type grupper.

Hovedomrade deltakere diagram

Totalt har vi utbetalt 15,8 millioner kroner til våre medlemmer for opplæring i korsang for 2022.