Nyheter  Tirsdag 11. april 2023

Nærmer seg samme aktivitetsnivå som før pandemien

Som ventet ble det rapportert en betydelig økning øvingstimer fra hele det frivillige musikkfeltet for 2022, men fortsatt er det litt igjen til aktivitetsnivået fra 2019.

Adobe Stock Festival

Heller ikke 2022 ble helt pandemifritt, hvis vi ser tilbake til starten av året og de restriksjonene som gjaldt fram til midten av februar. Resten av året gikk som vi vet for seg uten flere nedstengninger og det var dermed ikke uventet at timetallet ville ta seg noe opp fra «bunnåret» 2021.

Totalt viser innrapporterte timer for 2022 en økning på nesten 50% fra 2021.

Antall timer 22 21 20 19 2

På vei opp

Likevel er det altså litt igjen til det siste «normalåret» 2019, men kurven er fortsatt på vei oppover. Høsten 2022 isolert sett er svært nærme høsten 2019, og har både flere timer og flere deltakere enn våren 2022.

Antall deltakere var og host 2

Økning over hele landet

Tallene viser også at økningen gjelder på tvers av både geografiske og musikalske skillelinjer. I samtlige av landets fylker har aktiviteten økt, enten det gjelder kor, trekkspillklubber, storband, orkestre og band har økt aktiviteten over hele landet.

Nå håper vi at 2023 blir det første fullstendige «normalåret» siden 2019, og at aktiviteten fortsetter å øke til nye høyder.

Les også: Slik fordelte tilskuddet seg i 2022