Nyheter  Tirsdag 11. april 2023

Disse doblet aktiviteten i 2022

Storband rapporterte inn dobbelt så mange øvingstimer i 2022 som året før, og gikk dermed «forbi» flere andre sjangre målt i aktivitet.

Adobe Stock Blaserekke

Totalt 14 958 storbandtimer ble rapportert inn 2022, noe som gjør storband til det tredje største «hovedområdet» i 2022.

Hovedomrade diagram

Storband var blant områdene som gikk mest ned under pandemien, og var til sammenligning kun det femte største hovedområdet i 2021, så det er gledelig å se at de nå er tilbake for fullt.

Totalt har vi utbetalt over 1,5 millioner kroner til storband for opplæringsaktivitet i 2022.

Hovedomrade timer 2022 1