Nyheter  Tirsdag 4. juni 2024

– Vi, alle sammen, er studieforbundet, dere og!

Generalsekretær Ludvig Claeson oppfordrer alle nå til å søke for høsten og rapportere for våren: – Med det bidrar du også til å dokumentere og vise det mangfoldige musikklivet i landet.

Rådgiver Sigbjørn Thomassen ser fram til å motta både søknader og rapporter i månedene framover.

– Nå annonserer vi søknadsrunden for høsten 2024 for åpnet. Så når man skal rapportere for våren kan man like gjerne registrere ny søknad i samme slengen

Søknadsrunden som åpner nå gjelder for aktiviteter i perioden 1. juli - 31. desember. Fristen for å søke er den datoen dere har første samling.

Adobe Stock band writing session

Bandøvinger er også opplæring, og kan få tilskudd.

Rapportfrist

Generalsekretær Ludvig Claeson fremhever at rapporteringen er viktig ikke bare for at de skal kunne betale ut tilskudd, men også fordi den gir et bilde av hva som faktisk er aktiviteten i hele det frivillige musikklivet i Norge.

– Flere rapporterte, godkjente timer gir uttelling for hele fellesskapet i kommende år. Det er disse tallene som legges til grunn ved tildeling av midler i fremtiden.

– Husk også at det er en forutsetning for å oppnå retten til gratis undervisningslokaler at kurset søkes og rapporteres på riktig måte.

Ludvig Claeson, generalsekretær Musikkens studieforbund

Thomassen understreker at rapportfristen normalt er tre uker etter sluttdato og senest 1. juli.

Selv om han håper at systemet er lett å forstå så er han ikke sen med å anbefale kompetente reigonledd over hele landet til å svare på spørsmål og svar.

– De er klare til å veilede deg, men hvis du foretrekker bruksanvisninger kan vi også anbefale vår veiledningsside.

Forbundet

Musikkens studieforbund bruker tall fra rapportene når de fremmer ønsker for politikere og beslutningstakere om musikklivets behov.

– Et studieforbund er nettopp et forbund. Vi alle sammen er studieforbundet, dere og. Ved å vise frem opplæringsaktivitene deres hjelper vi hverandre! sier en tydelig engasjert Claeson.Hvis du lurer på hva slags søknadsordninger Musikkens studieforbund har, og hvem som kan søke, kan du lese om våre tilskudd her.