Nyheter  Fredag 6. oktober 2023

Musikkens studieforbund styrkes i forslaget til statsbudsjett

- Vi og de andre studieforbundene under Kulturdepartementet får en liten økning, men den er veldig beskjeden med tanke på hvor ambisiøse regjeringen var i Hurdalsplattformen, sier Ludvig Claeson, generalsekretær.

LUDVIG

Musikkens studieforbunds generalsekretær, Ludvig Claeson, er passe fornøyd

Etter delingen av studieforbundene mellom de to departementene oppsto det en skjevhet og også i dette budsjettet fastslås det at denne delingen skal evalueres innen 2025. At det kuttes for studieforbundene under Kunnskapsdepartementet hvor Norges musikkorps forbund får sine kurstilskudd er allikevel ikke en ønskelig utvikling.

- Det er gledelig at den urettferdige skjevheten blir tatt tak i, men synd at det gjøres ved å kutte der istedetfor at Kulturdepartementet matcher nivået til Kunnskapsdepartementet

Vårt prosjekt Musikk i fengsel og frihet baserer seg på tilskudd fra Kriminalomsorgsdirektoratet, det er skuffende at denne tilskuddsordningen har blitt svekket på tross av at regjeringen prioriterer kriminalomsorgen i sitt justisbudsjett.

AUDUN

faglig og administrativ leder Musikk i fengsel og frihet

- Det er bra at bemanningen i fengslene økes, det er ikke mulig for oss å gi et musikktilbud i fengslene uten nok betjenter, men når tilskuddet til oss frivillige organisasjoner krymper vil det også bli mindre aktivitetstilbud i fengsel, sier Audun Reithaug, prosjektleder Musikk i fengsel og frihet.