Nyheter  Fredag 24. november 2023

Gratis offentlige undervisningslokaler – en rettighet

Lag som mottar opplæringstilskudd skal ikke betale for bruk av offentlige undervisningslokaler.

Ovelse

Det er voksenopplæringsloven som fastslår rettigheten om gratis bruk av undervisningslokaler. Man må få innvilget opplæringstilskudd for kurset for at rettigheten skal være gjeldende.

I henhold til §7 i voksenopplæringsloven har frivillige organisasjoner rett til å låne offentlige skolelokaler til kursaktiviteten sin. Dette gjelder også for høyskoler og universiteter. Retten gjelder først når skolensbehov for egen undervisningsvirksomhet er dekket, og fram til klokken 21.00 alle skoledager.

I praksis betyr det at skolen kan si nei til å leie ut lokalene hvis de er i bruk til skolens egen undervisning, men såfremt lokalene er ledige skal skolen låne dem ut vederlagsfritt, etter søknad, til kurs med opplæringstilskudd fra et studieforbund. For eksempel vil et kor som mottar tilskudd dermed ha rett til å benytte skolens undervisningslokaler til øvelsene sine, såfremt det er ledig.

Mer informasjon om dette kan finnes på nettsidene til Voksenopplæringsforbundet (Vofo). Her kan man også laste ned et brev fra Vofo som man kan benytte overfor skoler hvis man opplever problemer med å få tilgang på lokalene deres. Her kan man også laste ned et skriv fra Kunnskapsdepartementet som kan legges ved.

Klikk her for å lese mer på Vofos nettsider.