Nyheter  Tirsdag 19. desember 2023

Søk opplæringstilskudd for våren 2024 – og husk å rapportere for høsten

Et nytt år nærmer seg og søknadsrunden for opplæringstilskudd våren 2024 er åpen. Husk også å rapportere for høsten 2023.

Trumpet

For å rapportere og sende ny søknad logger du inn i vår søknadsportal. Du finner innloggingsknappen på vår forside.

For ordinært opplæringstilskudd finnes det to aktive søknadsrunder:

Tilskudd høsten 2023:
Denne søknadsrunden gjelder aktiviteter i perioden 1. juli-31. desember 2023. Rapportfrist er normalt innen tre uker etter sluttdato, og senest 3. januar. Du finner rapportfristen, og skjema for rapportering ved å logge deg inn i søknadsportalen.

Tilskudd våren 2024:
Denne søknadsrunden gjelder aktiviteter i perioden 1. januar-30. juni 2024. Det er løpende søknadsfrist, men søknad skal sendes innen planlagt startdato.

Timesatsene er 120 kr pr time med lærer og 50 kr pr time uten lærer. Lurer du på hva som er timer med lærer kan du lese mer her.

Hvis du har spørsmål eller behov for veiledning har vi kompetente regionledd over hele landet som er klare til å veilede deg. Klikk her for å finne ditt regionledd.

Hvis du vil lese mer om hva slags søknadsordning dette egentlig er og hvordan du søker, kan du finne mer informasjon her.