Nyheter  Tirsdag 21. mai 2024

Landskonferanse for lokale og regionale råd i Drammen

Landskonferanse for lokale og regionale råd finner sted i Drammen 9.-10. november 2024

Borsen og Skutebrygga

Børsen og Skutebrygga fotografert i den blå timen

Fremtidens kulturkommune - politikk og påvirkning

Landskonferansen finner sted på Scandic Ambassadeur Drammen.

Påmelding her

Lørdag 9. november

9.00 - 11.30:

Ferskingforum: Styrearbeid - tillitsvalgtopplæring

11.30 Lunsj

12.30: Framtidens kulturkommune


Hvorfor er lokale råd viktigere enn noen gang?
Kommune-økonomiens fremtidsutsikter er usikre. Samfunnsmessige trender peker mot store utfordringer for offentlig sektor i årene framover. Hvorfor bør allikevel lokale kulturråd prioriteres?

Det muliges kunst - suksesshistorier landet rundt
Bli kjent med hvordan noen råd har arbeidet og oppnådd gode resultater

Kulturskolen og kulturfrivilligheten
Alle kommuner har en kulturskole. Noen bruker den som ressursenter og andre snakker om kommunal samskaping- med kulturskolen som døråpner. Kulturskolen kan være både en konkurrent og en samarbeidspartner for kulturfrivilligheten. Hvordan navigerer man best i dette landskapet?

Skolen som kulturarena
Arbeidet med dette området fosser fram. Vi gir deg status så langt.

Søndag 10. november

9.00: Politikk og påvirkning


Bli kjent med spillemidlene
Spillemidler fra Norsk Tipping er fundamentet i kommunepolitikernes prioriteringer av idrettsarenaer. Samtidig er de også nøkkelen til finansieringen av det frivillige kulturlivet. Hvordan henger dette sammen?

Nye muligheter for kulturfeltet
Regjeringen har satt i gang mange initiativer med strategier og meldinger. Hva kan vi få ut av det, og hvordan bør vi følge dem opp?

Én organisasjon - én stemme?
Som én samlet organisasjon har vi en enorm påvirkning om vi alle sier det samme på samme måte. Hvorfor er det så vanskelig og hva skal til for å få det til?

Ressurser for lokale råd

Pris pr deltaker for organisasjonsledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund: 2 000 kr
Pris pr deltaker som ikke er fra organisasjonsledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund: 3 900 kr

Påmeldingen er bindende.

Landskonferansen er støttet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og er primært for deres lokale og regionale råd. Representanter for kulturskoler og andre kommunale enheter er også velkommen til å delta.