Nyheter  Fredag 15. desember 2023

Frammøteregistrering i ChoirMate

ChoirMate er en app som brukes av stadig flere kor, og nå kan kor som fører frammøtet sitt der importere dette inn i vårt rapportskjema helt kostnadsfritt.

ChoirMate_1

Mange bruker ChoirMate til blant annet deling av lydfiler, noter og meldinger, men den kan også brukes til å føre frammøte for øvelsene. Etter endt semester kan man da laste ned frammøtelisten fra ChoirMate og importere denne i frammøtelisten i søknadsportalen ved rapportering. Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker ChoirMate og som søker opplæringstilskudd gjennom vår søknadsportal.

Opplysninger om kjønn, postnummer og fødselsår ligger ikke inne i ChoirMate, så dette må fylles inn i tillegg. Dette er likevel en løsning som kan spare deg for en god del tid og arbeid når du skal rapportere til oss, og vi er glade for at den er tilgjengelig som en kostnadsfri tjeneste for brukere av ChoirMate.

For nærmere beskrivelse av hvordan dette gjøres kan du se denne veiledningen på ChoirMates nettsider.

Vær oppmerksom på at det fortsatt er den som sender inn rapporten som er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.

Choir 1