Nyheter  Tirsdag 10. november 2020

Bandene spilte som før mens kor-Norge holdt pusten

Hvilke deler av landet klarte man å opprettholde mest aktivitet? Og hvorfor var det så stor variasjon i hvilke deler av musikklivet som ble rammet?

Når vi nå foretår vår utbetaling for vårens timer med musikkopplæring har vi analysert statistikken og sett på spørsmål som:

  • Hvor mange timer med opplæring forsvant i koronanedstengningen?
  • I hvilke deler av landet merket man det mest?

Stor variasjon
For det første, musikklivet ble rammet på forskjellig vis. Mens korfeltet reduserte sin aktivitet til 63% av 2019 ble hele 9 av 10 timer med bandøving gjennomført under korona-våren. For bandmedlemmer ble det nok enda viktigere å begi seg ut på sine hverdagslige øvelser når resten av Norge ble stengt ned. Det var jo også mer forsvarlig, siden smitterisikoen er mindre jo færre man møtes.

Ungdoms- og studentkorene i Ung i kor opprettholdt 83% av aktiviteten våren 2020, det kan skyldes at unge korsangere har vært bedre på å beherske den digitale teknologien og holde øvelser digitalt, men også at det øvrige korfeltet har mange medlemmer i risikogruppen.

Symfoniorkestre for voksne opplevde den mest dramatiske nedgangen, en nedgang på hele 58%. Mange av disse øvde i bygg som de mistet tilgangen til også etter at samfunnet åpnet opp igjen, strykeorkestre for barn og unge klarte seg litt bedre, men også for dem ble aktiviteten redusert mer enn musikkfeltet som helhet.

Storband og trekkspillorkestre klarte å gjennomføre litt under, 6 av 10 timer sammenlignet med nivået i 2019. Dette var også en verre situasjon enn korfeltet og musikkfeltet som helhet.

Geografiske forskjeller
På landsbasis er det interessant å se at det er i Oslo kommune at det registrerte timetallet har gått minst ned fra 2019 til 2020. Under koronavåren ble det gjennomført 21 311 timer med opplæring i musikklag i Oslo, det er bare 3285 færre enn i et normal-år.

Hver tredje time med musikkopplæring ble avlyst i Norge våren 2020, men i noen områder var det verre enn andre. I Agder ble det registrerte timetallet halvert. Koronavåren må ha vært ekstra mørk på Sørlandet.

Smittevernveileder
Vi har tidligere skrevet om øving i koronatid, men når Norge stengte ned ble det nesten ikke gjennomført musikkøvelser. Hadde det ikke vært for Norsk musikkråds smittevernveileder som ble lansert 22. april ville konsekvensene for musikklivet blitt enda større.

Les mer:

1,25 millioner til band

Norges korforbund: Redusert aktivitet, men økning i tilskudd

Tung trøkk for storband

Korona-kompensasjon

carpool_bakfra

Car.pool koser seg i øvingslokalet