Nyheter  Tirsdag 10. november 2020

Norges korforbund: Redusert aktivitet, men økning i tilskudd

Norges korforbund er den klart største medlemsorganisasjon i Musikkens studieforbund, men i korona-våren 2020 har korene blitt rammet hardt.

Barbu_kantori_Thom-Eilert-Thorstensen

Barbu kantori klare for fotoshoot

Nedgangen for kor i Norges korforbund er på hele 37%. Det vil si at mer enn hver tredje time de hadde av korøvelser våren 2019 ikke ble gjennomført våren 2020.
Dette er et dramatisk tall. På den andre side er det gledelig å se at det faktisk ble gjenomført hele 35 956 timer med koropplæring av disse korene også våren 2020.

Risikogruppe

Med tanke på hvor mange av disse korsangerne som er i risikogruppen grunnet sin høye alder er det et imponerende nivå. Vi ser samtidig at både trekkspillorkestre og storband i mindre grad klarte å holde aktiviteten oppe i samme perioder.

Smittevernveileder

Takket være Norsk musikkråds smitteveileder fikk korene igjen lov til å starte opp aktiviteten den 22. april.

Allikevel har den seks ukers nedstengningen redusert aktiviteten betraktelig mye mer enn det. Korene fikk problemer med å få tilgang til sine lokaler, eller bytte til egnede lokaler i alle deler av landet.

Smittetrykk

Faktisk viser statistikken at i fylker som Troms & Finnmark, Agder og Rogaland opplevde disse korene størst nedgang, mens i mer tettbygde strøk som Vestland, Viken, Trøndelag og Oslo klarte de i større grad å opprettholde sin aktivitet. Dette er en indikator på at smittetrykket ikke var den største utfordringen, men tilgangen til lokaler.

Kompensasjon

Selv om antallet øvingstimer for disse korene ble sterkt redusert har Musikkens studieforbund ønsket at de skulle bli kompensert for inntektstapet. Derfor har summen som utbetales til korene i Norges korforbund har dermed økt fra 5,64 millioner til 5,82.

Les mer: Bandene spilte som før mens kor-Norge holdt pusten.